Dopravně psychologické vyšetření   

Dopravní psycholog

Dopravní psycholog je odborník, který kromě jednooborové psychologie dokončil postgraduální vzdělání v dopravní psychologii. Aby mohl realizovat dopravně psychologická vyšetření, musel splnit další specifické podmínky stanovené Ministerstvem dopravy ČR, a získat tak akreditaci pro provádění dopravně psychologických vyšetření. Cílem psychotestů je především ověřit, že z psychologického hlediska je řidič stále plně kompetentní pro řízení motorových vozidel daných skupin a vytvořit tak kvalifikovaný předpoklad, zda je či není řidič schopen zvládat nároky silničního provozu. K dobré práci dopravního psychologa patří krom samotného vyšetření také interpretace výsledků, odborná pomoc při zpracovávání náročných situací, které na silnici řidič prožil, či odborné ošetření traumatické zkušenosti spojené s dopravou.