Dopravně psychologické vyšetření   

Psychotesty

Psychotesty se u nás skládají z pohovoru, přístrojové diagnostiky a standardizovaných psychodiagnostických testů. Jsou zaměřeny především na rychlost a správnost reakcí řidiče na podnětový materiál, schopnost koncentrace pozornosti a jeho osobnostní strukturu. Psychotesty realizujeme počítačovou formou, což nám umožňuje rychlé vyhodnocení výsledků bezprostředně po ukončení vyšetření. Psychotesty pro řidiče nejsou primárně zaměřeny na hledání patologie, ale spíše na zjištění „kondice“ řidiče pro bezrizikové řízení i nadále.

Psychotestů se účastní pouze dopravní psycholog a posuzovaný řidič. Všechny informace, včetně výsledků dosažených v rámci dopravně psychologického vyšetření, jsou důvěrné. Dopravní psycholog je, podobně jako lékař, vázán povinnou mlčenlivostí.